Nakladnik

Udruga  „Žene u Domovinskom ratu bjelovarsko-bilogorske županije“
 

Predsjednik

Dubravka Vukoja
 

E-mail

dubravka.vukoja1958@gmail.com

info@zene-domovinski-rat.hr
 

Adresa

T.G. Masaryka 8, Bjelovar
 

Glavni urednik

Dubravka Vukoja