U jednom danu tolike žrtve...
I Vaša pomoć
i beskrajna hrabrost.
U tom danu toliko pakla...
I vješta umnost Goranovih riječi
i nijema hrabrost Vaših djela,
dok ste ćutke i bez pogovora slušali njegove riječi,
kao da su Vam od Boga date.
I bili ste spremni dati
... svoj život za život ...
... svoj život za smrt ...

Posvećeno samostalnom specijalnom vodu Kobre, Renati koja je tada ranjena, Goranu i svima koji više nisu s nama.

Turanj, listopad 1991.
Sabina Mihalić Protulipac
  Domoljubni zapisi - Sve