Članovi udruge mogu biti sve žene koje su bile u neborbenom sektoru.

  Često postavljana pitanja - Sve