Da li udruga sudjeluje u humanitarnim akcijama?

Udruga Žene u Domovinskom ratu BBŽ sudjeluje u humanitarnim akcijama gdje se pomaže braniteljicama i braniteljima iz Domovinskog rata.